Tuesday, January 25, 2011

Verbal dan Non-verbal


Apabila disebut perkatan verbal, pasti ada yang menyangka perkataan verbal ini merujuk kepada komunikasi yang menggunakan percakapan manakala non-verbal pula adalah sebaliknya iaitu komunikasi yang tidak menggunakan percakapan. Dalam bahasa lain ialah lisan dan bukan lisan. Namun begitu, anggapan ini adalah salah kerana maksud sebenar komunikasi verbal ialah komunikasi yang melibatkan perkataan manakala non-verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan perkataan. Komunikasi verbal merangkumi percakapan dan juga penulisan. Contohnya ialah seperti memberi ucapan. Komunikasi tersebut dipanggil verbal kerana ucapan dilakukan menggunakan perkataan daripada bahasa tertentu yang digunakan. Begitu juga dengan penulisan. Penulisan yang dilakukan menggunakan perkataan mengikut bahasa yang telah dipilih. Komunikasi no- verbal pula adalah seperti isyarat dan gambar. Apabila kita melihat lampu trafik bewarna merah menyala, kita akan memberhentikan kenderaan dengan segera kerana kita memahami maksud warna merah tersebut ialah berhenti. Begitu juga dengan gambar-gambar yang ditunjukkan. Kita akan bertindak mengikut kefahaman kita yang tidak melibatkan apa-apa perkataan dalam gambar.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...