Tuesday, February 8, 2011

Peraduan Menulis Sastera Kreatif 2011

Ni ada satu lagi pertandingan menulis, tetapi hanya terbuka kepada insan yang bergelar guru cemerlang. Ini sedikit petikan yang saya ambil dari syarat-syarat pertandingan;

  1. Syarat-syarat Penyertaan

3.1 Penyertaan terbuka kepada semua Guru Cemerlang di Malaysia.
3.2 Penyertaan hendaklah disampaikan menggunakan borang rasmi yang boleh didapati daripada Yang Dipertua, Majlis Guru Cemerlang Negeri. Borang ini boleh diperbanyakkan/difotostat jika perlu.

3.3 Cerpen hendaklah ditulis menggunakan Bahasa Melayu Baku dan panjangnya hendaklah sekitar 2500 – 3500 perkataan atau 12 – 14 halaman kertas A4.
3.4 Setiap peserta boleh menghantar tidak lebih daripada dua buah cerpen untuk menyertai peraduan ini.

3.5 Karya yang dihantar untuk menyertai peraduan ini tidak akan dikembalikan. Peserta dinasihati untuk menyimpan salinannya.
Kepada insan-insan yang berpeluang untuk menyertai, dipersilakan untuk mencuba. Saya belum layak lagi... hehe...
Ini link kepada website asal...Peraduan Menulis Sastera Kreatif 2011

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...